GMINNY ETAP LUBUSKICH KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH – INSTRUMENTALIŚCI

Zapraszamy do udziału w gminnym etapie Lubuskich Konfrontacji Artystycznych – Instrumentaliści, który wyłoni reprezentantów Gminy Kłodawa na szczeblu powiatowym. Konkurs odbędzie się 06.03.2024r w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kłodawie, zapisy trwają do 01.03.2024r.
Regulamin, RODO oraz Link do formularza zgłoszeniowego znajdują się poniżej.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/Nvqcoe5e7j2TSCis8

REGULAMIN - Gminny Konkurs Instrumentaliści 2024

Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych dziecka