• dozynki.JPG
 • dozynki 2.JPG
 • klodawska-majowka_8.jpg
 • klodawska_majowka_1.JPG
 • klodawska_majowka_2.JPG
 • klodawska_majowka_3.JPG
 • klodawska_majowka_6.JPG
 • KNR.JPG
 • knr 3.JPG
 • lipy2.JPG
 • lipy6.JPG
 • lipy9.JPG
 • lipy wojt.JPG
 • LNM.JPG
 • pilka.JPG
 • pippi.JPG
 • pippi 3.JPG
 • pippi warsztaty.JPG
 • playbackshow 1.JPG
 • playbackshow 3.JPG

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 11 listopada, w dzień wyzwolenia odbył się "Wieczór Pieśni Patriotycznej" w Kłodawie. Uroczystość, zorganizowana przez zespół Kłodawianki oraz Sołtysa i Radę Sołecką Kłodawy, w tym roku odbyła się już po raz dziesiąty. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele, następnie część artystyczna obdyła się w sali wiejskiej w Kłodawie, która tradycyjnie pękała w szwach. Po krótkich przemówieniach władz gminy oraz zaproszonych gości, jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki z kłodawskiego przedszkola "Bajkolandia". Program składający się z wierszy i piosenek, został wykonany z należytą powagą i przyjęty wielkim entuzjazmem wśród publiczności. W nagrodę za obywatelską postawę Wójt Gminy Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa Janem Kuberą wręczyli występującym słodkie upominki. Najmłodsze pokolenie zastąpili na scenie uczniowie Zespołu Szkół w Kłodawie. Tym razem rangę wydarzenia podkreśliły pieśni patriotyczne wykonane przez młodzież, a powaga na sli wzrosła wraz z wiekem artystów. Po pięknym wystąpieniu nie zabrakło słodkiego poczęstunku z rąk włodarzy gminy. Następne godziny należały już do zespołów śpiewaczych, które przygotowały repertuar związany ze Świętem Niepodległości, a ich występy przedzielały recytacje Magdy Turskiej, dyrektor Biblioteki Gminnej z Kłodawy. W spotkaniu wśród gości byli również kombatanci z terenu gminy, którym złożono odpowiedni hołd w podziękowaniu za walkę o wolność i dobre imię Naszej Ojczyzny.

 

GALERIA

 

Copyright © GOK 2012. All Rights Reserved.