• dozynki.JPG
 • dozynki 2.JPG
 • klodawska-majowka_8.jpg
 • klodawska_majowka_1.JPG
 • klodawska_majowka_2.JPG
 • klodawska_majowka_3.JPG
 • klodawska_majowka_6.JPG
 • KNR.JPG
 • knr 3.JPG
 • lipy2.JPG
 • lipy6.JPG
 • lipy9.JPG
 • lipy wojt.JPG
 • LNM.JPG
 • pilka.JPG
 • pippi.JPG
 • pippi 3.JPG
 • pippi warsztaty.JPG
 • playbackshow 1.JPG
 • playbackshow 3.JPG

DOŻYNKI GMINNE WOJCIESZYCE 2015

 Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 23 sierpnia w Wojcieszycach. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. Polowa odprawiona przez ks. Bogusława Kaczmarka z Różanek. W podziękowaniu za plony oraz w intencji rolników modlili się mieszkańcy Gminy Kłodawa, zaproszeni goście, sołtysi wraz z poszczególnymi radami sołeckimi, członkowie zespołów śpiewaczych, jednostki OSP oraz seniorzy. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się po zakończeniu mszy. Wójt Gminy Kłodawa – Anna Mołodciak, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Kubera oraz Sołtys Wojcieszyc Regina Korona przywitali zgromadzonych gości. Następnie, włodarze gminy otrzymali tradycyjny bochenek chleba od starostów dożynek - Marty Góczak z Łośna oraz Ireneusza Pikuły z Wojcieszyc. 

Starostom towarzyszyły dzieci ze świetlicy w Wojcieszycach, które przygotowały również wiersz specjalnie na tę okazję. W akompaniamencie gminnych zespołów, symbolicznie podzielono się chlebem. Część oficjalną zakończyło wręczenie nagród wyróżnionym mieszkańcom poszczególnych sołectw, oraz podziękowań dla sołtysów.

 

Część artystyczną rozpoczęła "Wesoła Gromada", czyli przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Wojcieszycach z oddziałem w Różankach. Występ przedstawiał kulturę regionu oraz tradycyjne tańce i stroje pochodzące z różnych stron kraju. Żywiołowe przedstawienie zgromadziło pod sceną spore grono widowni, a młodzi artyści schodząc ze sceny usłyszeli gromkie brawa. Blok Kultury i Tradycji Lokalnej rozpoczął zespół Echo z Wojcieszyc, następnie zaśpiewały pozostałe gminne zespoły: Kaskada z Santoczna, Kłodawianki z Kłodawy, Bukowina ze Zdroiska oraz zespół Brzezinki z Santocka. W ramach współpracy z niemiecką gminą SeelowLand wystąpił chór Carriole z Alt Rosenthal. Niemiecki zespół tradycyjnie przygotował w swoim repertuarze polskie piosenki ludowe. Występy zespołów przedzielił taniec nowoczesny w wykonaniu formacji tanecznej JMJ. Po godz. 17.00 rozpoczął się koncert pierwszej gwiazdy tegorocznych dożynek. Kubas Drezdenko, mimo wczesnej pory "rozbujał" publiczność w klimatach disco&dance. Publiczność praktycznie od piewrszych dźwięków "ruszyła" do zabawy pod sceną. Koncert kolejnej gwiazdy poprzedziła loteria fantowa. Wójt Gminy Kłodawa - Anna Mołodciak rozlosowała kilkanaście nagród związanych z promocją gminy i turystyką - najcenniejsze z nich to dwa rowery górskie. Po godzinie 19.00 na scenie pojawili się muzycy Trzech Koron. Była to gratka przede wszystkim dla fanów twórczości Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar. Zespół zagrał koncert w Wojcieszycach w ramach trasy z okazji 45lecia założenia Trzech Koron. W godzinach wieczornych do zabawy zaprosił zespół Cover z Gorzowa.

GALERIA

 

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Copyright © GOK 2012. All Rights Reserved.